Dobrodošli na naše web stranice!

Koju ulogu imaju legure visokih temperatura u razvoju avio industrije?

Velika dostignuća vazduhoplovne industrije neodvojiva su od razvoja i otkrića u tehnologiji vazduhoplovnih materijala.Velika visina, velika brzina i velika manevarska sposobnost borbenih aviona zahtijevaju da konstrukcijski materijali aviona moraju osigurati dovoljnu snagu kao i zahtjeve za krutost.Materijali motora moraju zadovoljiti zahtjeve za otpornošću na visoke temperature, legure na visoke temperature, kompozitni materijali na bazi keramike su osnovni materijali.

Konvencionalni čelik omekšava iznad 300℃, što ga čini neprikladnim za okruženja sa visokim temperaturama.U potrazi za većom efikasnošću konverzije energije, potrebne su sve više radne temperature u oblasti snage toplotnih motora.Legure za visoke temperature razvijene su za stabilan rad na temperaturama iznad 600℃, a tehnologija nastavlja da se razvija.

Visokotemperaturne legure su ključni materijali za vazduhoplovne motore, koji se po glavnim elementima legure dijele na legure visoke temperature na bazi željeza, na bazi nikla.Visokotemperaturne legure se koriste u avio-motorima od njihovog nastanka i važni su materijali u proizvodnji zrakoplovnih motora.Nivo performansi motora u velikoj meri zavisi od nivoa performansi visokotemperaturnih legura materijala.U modernim avio-motorima, količina visokotemperaturnih legiranih materijala čini 40-60 posto ukupne težine motora i uglavnom se koristi za četiri glavne komponente vrućeg kraja: komore za sagorijevanje, vodilice, lopatice turbine i turbinskih diskova, a osim toga, koristi se za komponente kao što su magacini, prstenovi, komore za sagorevanje punjenja i repne mlaznice.

https://www.resistancealloy.com/search.php?s=high+temperature+alloy&cat=490

(Crveni dio dijagrama prikazuje legure visoke temperature)

Visokotemperaturne legure na bazi nikla općenito radi na 600 ℃ iznad uvjeta određenog naprezanja, ne samo da ima dobru otpornost na oksidaciju i koroziju pri visokim temperaturama, već ima i visoku čvrstoću pri visokim temperaturama, čvrstoću puzanja i izdržljivost, kao i dobru otpornost na zamor.Uglavnom se koristi u oblasti vazduhoplovstva i avijacije u uslovima visoke temperature, strukturne komponente, kao što su lopatice motora aviona, turbinski diskovi, komore za sagorevanje i tako dalje.Visokotemperaturne legure na bazi nikla mogu se prema proizvodnom procesu podijeliti na deformirane visokotemperaturne legure, livene visokotemperaturne legure i nove visokotemperaturne legure.

Sa legurom otpornom na toplinu radna temperatura je sve viša i viša, elementi za jačanje u leguri su sve više i više, složeniji je sastav, što rezultira da se neke legure mogu koristiti samo u lijevanom stanju, ne može se deformirati vrućom obradom.Štaviše, povećanje legirajućih elemenata čini da se legure na bazi nikla učvršćuju uz ozbiljnu segregaciju komponenti, što rezultira neujednačenošću organizacije i svojstava.Upotreba procesa metalurgije praha za proizvodnju visokotemperaturnih legura može riješiti gore navedene probleme.Zbog malih čestica praha, brzine hlađenja praha, eliminacije segregacije, poboljšane obradivosti u vrućem stanju, originalne legure za livenje u vruće obradive deformacije visokotemperaturnih legura, poboljšane su čvrstoća tečenja i svojstva zamora, legura praha visoke temperature za proizvodnju viših - čvrstoća legure je proizvela novi način.


Vrijeme objave: Jan-19-2024